FORMARE ȘI SPECIALIZĂRI

Am absolvit Academia de Educație Fizica și Sport, specializarea Fitness, iar cunoștințele specializate de Pilates le-am dobândit la Balanced Body, dovedite prin câteva certificări și prin experiența de lucru asimilată din 2011.